Op weg naar een nieuw clubhuis


Achter de schermen

Denk je wel 's, wanneer is het er nou? Welnu, je wil niet wéten hoeveel werk er achter de schermen gebeurt. Om maar 's wat te noemen:

  • Omgevingsvergunning aanvragen. 
  • Aanvullende onderzoeken (stikstofberekening, flora en fauna, bodem- en archeologisch onderzoek). Goed nieuws is dat de gemeente de kosten van het bodem en archeologisch onderzoek betaalt.
  • Het ontwerp is door welstand goedgekeurd.
  • Omwonenden zijn geïnformeerd en hebben persoonlijk vragen kunnen stellen.
  • Gebruiksvergunning bij brandweer aanvragen.
  • Bouwterrein inrichten.
  • Camerabewaking regelen.
  • De inrichting van het clubhuis: materiaal- en kleurkeuze, plaats van alle aansluitingen (elektra, ICT, water, riool).
  • Ontwerp en inrichting van terras, kleedkamers, entree en opslag. Offertes opvragen.

De vele vrijwilligers zijn onbetaalbaar, wat zijn we blij dat zo veel mensen zich inzetten! Vóór de najaarscompetitie hopen we het clubhuis te kunnen openen.

 

Tijdens de ALV's wordt je op de hoogte gehouden van de voortgang van de herbouw. 

 

Projectgroep Clubhuis 3.0

Ongeveer 30 leden vormen een projectgroep die zich bezig houdt met het ontwerp van een nieuw clubhuis. We gaan er met elkaar voor zorgen dat wij weer een mooie, gezellige ontmoetingsplek gaan bouwen, het kloppend hart van onze vereniging!