Tarieven lidmaatschap

 

Contributie

Het lidmaatschap bij CTV de Doelen loopt van 1 april t/m 31 maart van het volgende jaar. Ieder lid wordt automatisch aangemeld door de vereniging bij de KNLTB.

 • Junior  A: t/m 13 jaar
  - Contributie € 82,-
  - Entreegeld (eenmalig) € 10,-
 • Junior B: 14 t/m 17 jaar.
  - Contributie € 110,-
  - Entreegeld (eenmalig) € 10,-
 • Jong volwassenen: 18 jaar t/m 24 jaar.
  - Contributie: € 130,-
  - Entreegeld (eenmalig) € 25,-
 • Senior: 25 jaar of ouder
  - Contributie: € 169,-
  - Entreegeld (eenmalig) € 25,-

De leeftijdscategorie voor contributie wordt vastgesteld op peildatum 31 december van het huidig kalender jaar (conform werkwijze KNLTB).

Voor junioren geldt dat hun lidmaatschap inclusief competitiespelen is. Afhankelijk van de leeftijd kunnen zij gratis deelnemen aan Tenniskids Rood/Oranje of de Groene of Gele competitie die op zondag plaatsvindt.


 

Slapend lidmaatschap

Voorzie je dat je het komend seizoen vanwege medische redenen niet kunt spelen, maar wil je wel lid blijven, dan kun je slapend lid worden.

De contributie voor slapende leden (25+) bedraagt € 40,00  en voor junioren (-18) en jong volwassenen (-25) € 20,00.

Het voornemen om te gaan slapen voor het nieuwe verenigingsjaar moet je vóór 1 januari kenbaar maken via [email protected].

Wanneer je om medische redenen niet meer kunt tennissen en dit tussen 1  januari en 1 augustus aangeeft, dan kun je nog slapend lid worden. De contributie wordt in dat geval voor een deel gerestitueerd. Na 1 augustus kan het lidmaatschap niet meer worden omgezet.

Besluit je als slapend lid in de loop van het jaar weer te gaan tennissen, dan kan het lidmaatschap weer worden geactiveerd en wordt het contributiegeld naar rato in rekening gebracht.
Een slapend lidmaatschap geldt slechts voor het lopende jaar. Verlenging moet ieder jaar opnieuw worden aangevraagd voor 1 januari!


 

Betaling

De inning van de contributie loopt via KNLTB Contributie. De betaling geschiedt op 1 van de 2 manieren: 

 1.   Indien een machtiging is afgegeven via automatische incasso;
 2.   via iDEAL.

Op factuur staat duidelijk vermeld of er wordt geïncasseerd óf dat er via iDEAL voldaan dient te worden. Bij niet tijdige betaling worden aanvullende kosten in rekening gebracht. 

 


 

Tennisles

De tennislessen op het park worden verzorgd door Tennisschool Tom Kreemers. Hiervoor dien je je apart aan te melden en ook de betaling geschiedt rechtstreeks met de tennisschool.


 

Bardienst

De kantine op ons tennispark hebben we in eigen beheer. Op die manier kunnen we de prijzen heel betaalbaar houden. Maar dat betekent ook dat alle leden vanaf 18 jaar verplichte bardienst hebben. 


 

Competitiebijdrage

Voor het spelen in de voorjaars- of najaarscompetitie betalen volwassen leden per team een bijdrage voor kosten KNLTB en wedstrijdballen. Deze bijdrage ligt tussen €90,- en €170,- per team, afhankelijk van het aantal te spelen thuiswedstrijden. Deze kosten verdeel je over het aantal leden in je competitieteam. Dus bij 6 leden in je team zijn de kosten dan ca €15,-/€30,- per teamlid.