Vertrouwenspersoon


Mijn naam is Trude Nieuwenhuis en ik ben voor CTV de Doelen vertrouwenscontactpersoon. 


Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is één van de stappen die de tennisvereniging zet voor het creëren van een veilig sportklimaat voor iedereen. Fair Play van de tennisbond KNLTB houdt in dat de tennissport sportief, veilig en respectvol is en blijft. Ik heb gekozen voor de rol van vertrouwenscontactpersoon omdat ik deze keuze voor een veilig sportklimaat van harte ondersteun en er vanuit mijn werk affiniteit mee heb.

Trude


Ik ben getrouwd met Annechien Koch. We hebben drie zonen, Joep, Timon en Machiel. Samen met Timon en Machiel ben ik al jaren lid van de vereniging. Ik ben er regelmatig en vind de sfeer prettig en open.
Als persoon hecht ik veel waarde aan eerlijkheid, openheid en gelijkwaardigheid. Ik zorg graag voor een sfeer waarbinnen iedereen zich prettig voelt. Ik werk bij Karakter als kinder- en jeugdpsychiater. Ik heb dagelijks te maken met kinderen, jongeren en hun ouders die in alle vertrouwen hun verhaal vertellen. 


VCP

Wanneer je te maken hebt met ongewenst gedrag of als je ergens last van hebt, kun je bij mij terecht. Ik bied een luisterend oor, geef raad en verwijs door voor geschikte hulp. Ik ben op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseer en stimuleer ik de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

Je kunt me bereiken via mail; [email protected] of je kunt me direct bellen op het volgende nummer; 06-15249939. Ik reageer in elk geval binnen 2 dagen.

Onder ongewenst gedrag wordt pesten, discriminatie, agressie en geweld, (seksuele) intimidatie. Daarvoor kun je terecht bij de VCP. Ik ben geen bestuurslid en dus onafhankelijk. De gesprekken met de VCP zijn in principe vertrouwelijk, tenzij er sprake is van een strafrechtelijk feit. De VCP heeft rapportageplicht, op verzoek geanonimiseerd, aan het bestuur.

Je kunt ook een melding doen of advies vragen bij de KNLTB (www.knltb.nl/over-knltb/fair-play/vertrouwenspersonen). Het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF is bereikbaar via telefoonnummer 0900 – 202 55 90, email [email protected].

Ik hoop dat jullie me weten te vinden. Ook bij twijfel of vragen, schroom niet om contact te zoeken.

Vriendelijke groet,
Trude Nieuwenhuis