Met Fair Play win je altijd!

 

Wij vinden het belangrijk dat tennissen op ons park bijdraagt aan een plezierige sportbeoefening. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een integere tennissport. Omdat we een veilig tennisklimaat en dus ook Fair Play in tennis zo belangrijk vinden, hebben we een vertrouwenspersoon aangesteld, informatiebordjes opgehangen en besteden we regelmatig aandacht tijdens onze activiteiten aan dit onderwerp. We willen iedereen laten zien waar we voor staan, bewustwording creëren en voorkomen dat misdragingen plaatsvinden en zorgen dat deze gemeld worden.

Vergeet nooit: Tennis wint als jij je niet verliest!

 

Maar wat verstaan wij bij CTV de Doelen dan onder fairplay?

Op en naast de tennisbaan dient iedereen van pure recreant tot toptennisser, tennisleraar, scheidsrechter, toeschouwer, ouder of bestuurder/vrijwilliger zich eerlijk en sportief te gedragen.

In de strijd tegen ongewenst gedrag heeft de KNLTB gedragscodes voor verschillende doelgroepen en een Reglement Fair Play opgesteld, waar iedereen onder valt en zich aan heeft te houden. Wij sluiten ons aan bij deze aanpak en willen bewustwording creëren bij iedereen en voorkomen dat misdragingen plaatsvinden. Deze aanpak moet er daarnaast ook voor zorgen dat een overtreding van de nieuwe gedragscodes – een ‘misdraging’ – daadwerkelijk aangepakt wordt. Onder een misdraging wordt verstaan ‘een overtreding van een van de gedragscodes of een ernstige overtreding van de geldende reglementen en statuten van de KNLTB dan wel CTV de Doelen. Ernstige misdragingen zullen veelal betrekking hebben op seksuele intimidatie, matchfixing en doping, het toebrengen van lichamelijk letsel en andere misdrijven.

Wij willen dat de tennissport sportief, veilig en respectvol blijft, want dit draagt bij aan een plezierige sportbeoefening. Het zorgt ervoor dat leden het plezier in het tennis behouden. Daarom hebben we samen met de KNLTB bepaalde normen, waarden en gedragsregels opgesteld waarvan wij verwachten dat onze leden ze herkennen en naleven.


 

Gedragsregels

Samen met de KNLTB houden we de volgende 14 gedragsregels aan:

 • Iedereen is welkom in de tennissport ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, kleur of seksuele geaardheid
 • Toon respect voor de tegenstander, andere leden en bezoekers, op en buiten het tennispark
 • Schud de hand van je tegenstander(s) voor en na de wedstrijd
 • Plezier staat voorop, haal het beste uit jezelf
 • Speel volgens de regels en zeg eerlijk als een bal in of uit is
 • Tellen doe je hardop, heb je geen toeschouwers voor nodig
 • Ouders, publiek en trainers bemoeien zich niet met wedstrijden
 • Jij beslist over ballen aan jouw kant, je tegenstander aan zijn of haar kant: vertrouw elkaar
 • Een compliment voor een goede bal (van je tegenstander) is heel normaal
 • Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag
 • Rackets zijn om mee te tennissen, niet om mee te gooien
 • Schelden, vloeken, discrimineren en pesten horen niet thuis op en naast de tennisbaan, beheers je
 • De wedstrijd eindigt gezellig in de kantine
 • Laat de tennisbaan, clubaccommodatie en kleedruimtes netjes achter, kost weinig moeite

Bij het niet naleven van deze regels moeten in beginsel betrokkenen zelf elkaar hierop aanspreken. Bij een conflict kan het bestuur of de door het bestuur aangewezen persoon een bemiddelende rol spelen. Het schorsen van een lid is de uiterste sanctie die het bestuur kan opleggen.