Opzeggen lidmaatschap


Wanneer je wilt stopen met tennissen verzoeken we je het lidmaatschap vóór 1 januari op te zeggen. Indien de opzegging na 1 januari wordt gedaan is het volledige contributiebedrag verschuldigd. Het lidmaatschap van het lopende jaar geeft recht om tot 1 april van de banen gebruik te maken.