Tennissen na de brand

 

Geen tennis i.v.m. sloop oud clubhuis

Afgelopen maandag is de sloop van het oude clubhuis gestart. Helaas loopt de sloop wat uit en kan er pas vanaf maandagmiddag 21 december weer getennist worden, omdat maandagochtend het terras nog schoongemaakt moet worden.
Door de strengere coronaregels is alleen singelen toegestaan. Wel moet je digitaal afhangen.
 
De toegangspoort wordt van het slot gehaald van 8.30 uur tot 16.30 uur. De poort kan dan open geduwd worden en valt weer vanzelf dicht. We willen je vragen om de poort NIET op de haak vast te zetten.  
 
Er is geen EHBO-doos en AED aanwezig en er zijn nog geen sanitaire voorzieningen op het park. Neem zelf desinfectiegel mee om je handen voor en na het spelen te desinfecteren. De corona-maatregelen gelden nog steeds. In het kort: digitaal afhangen is nog steeds verplicht. Er mag zowel gesingeld als gedubbeld worden. Bezoekers, ramptoeristen en supporters zijn niet toegestaan op het park.    
 

Voorlopig nog geen tennislessen in de avond op ons park

Er wordt druk gewerkt aan noodvoorzieningen zoals stroom, baanverlichting, sanitair, toegangssysteem, tijdelijke opslagvoorzieningen en tijdelijke onderkomens. We verwachten dat dit nog even duurt. Zodra dit klaar is vinden de tennislessen weer op ons eigen park plaats. Tot die tijd zijn de lessen voor de jeugd bij Ter Weijde en de lessen voor senioren bij De Bongerd en Kedichem.
 

Tennisles jeugd

Voor de jeugd gaan de lessen vooralsnog gewoon door op het tennispark van Ter Weijde.


Tennisles senioren

Senioren mogen tot en met 19 januari alleen singlen. Dubbelen is niet toegestaan. In overleg met de trainers is besloten om door te gaan met de lessen, alhoewel het plannen ervan veel tijd kost. Lessen mag met maximaal twee spelers per baan. Op zaterdag en zondag kan de Bongerd in deze periode dubbele banen ter beschikking stellen. Dat betekent dat je in (vaste) tweetallen per baan lest, en dat de trainer over twee banen rouleert. Op doordeweekse dagen past dit echter niet en kunnen elke week maar twee leerlingen lessen. Wij verwachten wel dat jullie per trainingsgroepje in de gaten houden, wie, wanneer, en hoeveel heeft gelest, zodat jullie de lesmomenten onderling naar tevredenheid verdelen.

Heel veel dank!

Heel veel dank aan onze geweldige trainers en aan TV Ter Weijde en TV De Bongerd. Doordat we tijdelijk banen mochten gebruiken van die verenigingen en doordat onze trainers extra reistijd, avonden en weekenden wilden opofferen konden alle jeugdlessen en een groot deel van de seniorlessen doorgaan.
 

Competitie in 2021

Op 10 december was er een online overleg met teamcaptains en losse spelers. Het was een nuttige digitale bijeenkomst. Die dag bracht kwam de KNLTB namelijk toevallig met nieuwe informatie, die we meteen konden bespreken.
Met zijn allen hebben we gekozen voor de inschrijving van maximaal 6 dubbel teams en 6 mix teams op vrijdag uitgaande van KNLTB’s om-en-om-speelweek-scenario. Uitsluitsel over de plaatsing van de vrijdagteams volgt eind januari 2021.  
Voor de zaterdag is iedereen het eens met de uiteindelijke opstelling van 12 teams. We gaan kijken of we een alternatief THUIS-park kunnen vinden waardoor 14 teams kunnen spelen. Alle teams mogen dan om beurten gastheer zijn op het alternatieve THUIS-park.
 
De deadline voor inschrijving staat op a.s. donderdag 17 december, dus schrijf je, als team of als losse/reserve speler, nog wel in als je dit seizoen ook mee wilt maken.