Update Clubhuis 2.0

07 januari 2020


Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief, hebben we een voorstel ingediend bij het NOC/NSF in combinatie met de Rabobank West Betuwe voor een "een op een" ondersteuning voor onze renovatie/bouwplannen. 

Op 12 december j.l. hebben we onze plannen gepresenteerd en inmiddels is bericht ontvangen dat deze ondersteuning ook daadwerkelijk zal worden verleend.

Ondersteuning zal op twee hoofdlijnen worden gegeven: 

  • Door een deskundig bureau mbt duurzame opties:  haalbaarheid uitwerken, zoals zonnepanelen, isolatie gevel inclusief beglazing ,isolatie plafond, optimaliseren warmte voorziening e.d.
  • Door adviseurs van Rabobank mbt financiële uitwerking en haalbaarheid van de basisrenovatie (keuken en sanitair) de duurzaamheids opties, de eventuele gewenste upgrade, zoals jeugdhonk, overdekt terras, opslag faciliteiten en tenslotte de kosten van eventuele nieuwbouw.

Bouwkundige keuring
Er is een bouwkundige keuring uitgevoerd door een deskundig advies bureau. Daarbij is  ook een 20 jaar kosten raming opgesteld. De conclusie is dat het clubhuis nog in goede staart verkeerd: qua isolatie en duurzaamheid kan er nog wel veel verbeterd worden.

Uitwerken plannen
Ondertussen werkt Olivier Poelchau, ook een clubgenoot en met als achtergrond opleiding  als architect, de varianten uit die zijn besproken in de projectgroep 

  • Overdekt terras eventueel met zitplaatsen op dak
  • Jeugdruimte incl kleine verblijfsruimte voor ouders als kantine dicht is en opslag faciliteiten in tuinhuis
  • Grotere entree. eventueel uitbouw naar straatzijde zodat jeugdruimte in kantine kan worden gerealiseerd.

Begin januari gaan we dan verder van start en we streven er nog steeds naar om tijdens de algemene Ledenvergadering in maart a.s. de uitgewerkte opties aan de leden voor te leggen, uiteraard voorzien van een financiële paragraaf. 

De uit te werken opties zijn momentyeel als volgt:

  1. Basis: in stand houden huidige clubhuis, renovatie keuken en sanitair: acties , investering en exploitatie kosten.
  2. Basis aangevuld met duurzame verbeteringen: acties en investering en exploitatie kosten/opbrengsten.
  3. Basis aangevuld met duurzame verbeteringen en verschillende opties van wensen, zoals overdekt terras, jeugdhonk, aparte opslagruimte en  verbeteringen mbt geluidsoverlast, uitwerken van maximaal 3 varianten.
  4. Nieuwbouw: de eerder geraamde investeringskosten verder doorrekenen, ook ivm subsidie regelingen e.d.

Gezond en duurzaam
Inmiddels is er ook een gesprek geweest met “Team for Fit” van NOC NSF voor een gezonder assortiment dranken en snacks, ook deze adviezen zullen in de renovatieplannen worden meegenomen.

Ook is er (informeel) overleg geweest met de wethouder Simon Buwalda en hebben we onze plannen alvast toegelicht. Tenslotte is de gemeente een belangrijke instantie mbt vergunningen e.d.

Subsidie
De subsidiemogelijkheden zijn op de jaarvergadering van de KNLTB op 23 november jl.. in een workshop toegelicht.
Ook voor 2020 kan voor de bouw, verbouw en renovatie subsidie worden aangevraagd bij de rijksoverheid: het gaat om aanzienlijke percentages: 20% voor bouwwerkzaamheden en onderhoud en 30% voor duurzame investeringen.

Meedenken en doen?
Doelenaren die nog mee willen denken, ook bij de verdere uitwerking zijn van harte welkom!

Frans van Riel, projectleider Clubhuis 2.0 ([email protected])

Nieuwscategorieën Algemeen