Update Clubhuis 2.0

29 oktober 2019


Clubhuis 2.0 : Een fijn, veilig, functioneel en duurzaam clubhuis voor tenminste komende 20 jaar.”

Inmiddels zijn er 2 bijeenkomsten op 18 juni en17  oktober gehouden met 13 enthousiaste clubgenoten. 

Er is een projectplan vastgesteld dat uit 5 fases bestaat; fase I  het formeren van de projectgroep en bepalen van de scope is nu afgerond.

We zijn nu beland in fase 2, waarbij we vier opties gaan uitwerken:

  1. Basis: in stand houden huidige clubhuis, renovatie keuken en sanitair: acties , investering en exploitatie kosten.
  2. Basis aangevuld met duurzame verbeteringen: acties en investering en exploitatie kosten/opbrengsten.
  3. Basis aangevuld met duurzame verbeteringen en verschillende opties van wensen, zoals overdekt terras, jeugdhonk, aparte opslagruimte en  verbeteringen mbt geluidsoverlast,  uitwerken van  maximaal 3 varianten.
  4. Nieuwbouw: de eerder geraamde investeringskosten verder doorrekenen, ook ivm subsidie regelingen e.d.

We hebben ook deskundige expertise gezocht, zo heeft Vrijstad Energie een energie scan gemaakt ivm verduurzaming van het clubhuis. Er is een bouwkundige keuring uitgevoerd met een financiële raming van de kosten voor de komende 20 jaar en opties voor verbeteringen.:  conclusie ons clubgebouw kan nog wel 20 jaar mee, zodat ook renovatie een reële optie is.

Ook hebben we een “pitch” ( voorstel om mee te dingen naar expertise ondersteuning) ingediend bij de Rabo bank  ivm de mogelijkheid om een op een deskundige ondersteuning te krijgen bij de verduurzaming van het clubgebouw, zoals dubbelglas, zonnepanelen, warmte water- of luchtpomp, gevel en dakisolatie enz.

We streven ernaar de vier uitgewerkte opties in maart 2020 aan de AVL voor te leggen, als er een scenario wordt goedgekeurd kunnen we met fase 4 (definitief plan) en fase 5  (realisatie) starten.

Frans van Riel, projectleider Clubhuis 2.0

Nieuwscategorieën