ALV van 23 maart 2021 goed bezocht!

31 maart 2021


Bij de online algemene ledenvergadering (ALV) van 23 maart waren circa 60 leden aanwezig. Hier een korte update. Binnenkort vind je de concept-notulen op de site.  

De ALV heeft:

  • de notulen van de ALV van 8 september en 8 december 2020 goedgekeurd;
  • de jaarcijfers over 2020 goedgekeurd en het bestuur decharge verleend;
  • Dick Beltman benoemd als penningmeester en Sonja Werkhoven als bestuurslid met als portefeuille Clubhuis;
  • Jeroen van Rooijen en Hans van Beurden benoemd als leden van de kascontrolecommissie voor 2021;
  • het bestuur en de projectorganisatie Nieuwbouw clubhuis mandaat gegeven om het programma van eisen te bepalen en een aannemer te selecteren;
  • kennis genomen van de uitkomsten van de enquête die onlangs is gehouden onder de leden. Deze uitkomsten worden meegenomen bij het opstellen van het programma van eisen voor de nieuwbouw;
  • de contributie over 2021 vastgesteld (gelijk aan 2020) en is akkoord gegaan met de nieuwe contributie-categorie ‘Jong volwassenen’ (in plaats van het Studentenlidmaatschap);
  • afscheid genomen van Nico Bosland als penningmeester en van Corrine van Jaarsveld als trainster. Beiden zijn enorm bedankt voor hun inzet en bijdrage! 

Nieuwscategorieën