Help de Doelen


Fondsenwerving

De herbouwwaarde van het clubhuis, de vernietigde voorraden en inventaris, de sloopkosten en de tijdelijke (nood)voorzieningen zijn in belangrijke mate gedekt door de brandverzekering. Omdat wij verwachten dat de werkelijke kosten van een duurzaam, nieuw clubhuis hoger zullen zijn dan de uitkering van de verzekeraar, moeten we op zoek naar extra geld. Daarom hebben we een projectteam Fondsenwerving gevormd bestaande uit Annemiek Brouwer, Yolande van Erp-Deuss en Claudia Vonk. Zij werken voorstellen uit voor fondsenwerving. Wij nodigen jullie graag uit om ideeën of suggesties met hen te delen via [email protected]. Dan kunnen we alle acties goed coördineren. 

Het doel is om minimaal €25.000 op te halen via crowdfunding, subsidie en donaties.

 

De Doelen Doet!

Als je een helpende hand wil toesteken, stuur dan een mail naar [email protected] met daarbij een korte toelichting waar je kunt/wilt ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van noodvoorzieningen of deelname aan projectteam Clubhuis 3.0.
We zullen ook via de mail of app een oproep doen als er op hele korte termijn klusjes zijn. Zo hebben de nodige leden zich gemeld om een brief te bezorgen bij de omwonenden. Fijn! Er is nog veel werk te verzetten en daarbij is hulp hard nodig.