Clubhuis op de schop


Een fijn, veilig, functioneel en duurzaam clubhuis voor tenminste 20 jaar

Hoe mooi zou dat zijn! Op verzoek van het bestuur hebben we daar als projectgroep een plan voor gemaakt. Dat plan wordt tijdens de ALV op 8 september 2020 verder uitgelegd. Hier lees je vast de hoofdlijnen.

Aanleiding

Deze zomer sluiten we met de gemeente een nieuwe erfpachtovereenkomst voor 20 jaar, wat inhoudt dat we in ieder geval nog 20 jaar op onze mooie locatie kunnen blijven. Reden genoeg om na te denken wat te doen met het clubhuis, dat op verschillende fronten wel een opknapbeurt kan gebruiken. Op verzoek van het bestuur hebben we de wensen, eisen en mogelijkheden voor aanpassing van het clubhuis onderzocht. In juni 2019 kwamen we als projectgroep – onder leiding van bestuurslid Frans van Riel – voor het eerst bijeen. We hebben een achtergrond in allerlei vakgebieden, zoals installaties, architectuur, (ver)bouw en duurzaamheid.

Bouwkundig onderzoek

Aan bouwtechnisch bureau Van Antwerpen is gevraagd om de bouwkundige staat van het clubhuis te onderzoeken. Hun conclusie: het clubhuis verkeert in redelijk goede staat. Wel is de buitenkant dringend aan schilderwerk toe, zitten er hier en daar scheuren in de muren en zijn de deuren aan vervanging toe. Ook gaven zij opties voor duurzame aanpassingen, zoals dubbelglas, isolatie en zonnepanelen.

Huidige entree, keuken en kleedkamer


Vier varianten

Om het hele speelveld in kaart te brengen, zijn er vier varianten onderzocht:

 1. Alleen de strikt noodzakelijke, bouwkundige reparaties + schilderwerk + sanitair opknappen + nieuwe keuken: € 76.000.
 2. Duurzaamheidsmaatregelen toevoegen: isolatie € 27.000 (energiebesparing € 900/jaar); zonnepanelen € 19.000 (energiebesparing € 1.200/jaar).
 3. Boven op variant 1 en 2 ook functionele aanpassingen, zoals meer privacy in de kleedruimte, meer verbinding met het terras en betere indeling van de kantine : € 177.000.
 4. Volledige nieuwbouw: € 480.000.  
Uitwerking variant 3

Om te kunnen voldoen aan de opdracht (een fijn, veilig, functioneel en duurzaam clubhuis voor tenminste 20 jaar) is variant 3 verder uitgewerkt. Dit is gedaan door architect Oliver Poelchau, lid van de projectgroep. Het ziet er als volgt uit:

 • beter zichtbare en ruimere entree met tochtsluis en overkapping
 • individuele kleedkamers (meer privacy): 2 mét en 2 zónder douche
 • extra 'dagruimte' voor jeugd, wachtende ouders, inschrijfruimte bij toernooien
 • schuifpuien in dagruimte en kantine, zodat er ook binnen meer 'terrasidee' ontstaat
 • de bar niet vóór maar naast de keuken, waardoor de kantine groter wordt en de logistiek tussen bar-keuken-kantine verbetert
 • nieuwe keuken op dezelfde plek, met automatische (schuif)deur naar de kantine
 • verlaagd plafond boven de bar eruit, waardoor het hoger en ’s zomers minder warm wordt
 • toiletten met wasbakjes om handen te wassen.

Bijkomend voordeel van deze indeling is dat we beter kunnen voldoen aan de 1,5 meter-regels.

 

Duurzaam clubgebouw

Met de volgende maatregelen, kunnen we het clubgebouw ook duurzamer maken:

 • dubbelglas
 • isolatie van muren en plafonds
 • zonnepanelen plaatsen
 • luchtverwarming verbeteren
 • waterontharding en dus minder slijtage van apparatuur

Binnen en buiten is nu al overal ledverlichting.  

Wat kost ons dat?

Variant 3 - noodzakelijk onderhoud, duurzame investeringen en functionele aanpassingen – kost € 240.000 (inclusief btw en na aftrek van subsidies). Dit bedrag is een optelsom van variant 3 (€ 177.000) plus noodzakelijke reparaties en schilderwerk (17.000) plus duurzaamheidsinvesteringen € 46.000.
Energiebesparing levert jaarlijks € 2.150 op. De investering kan worden gefinancierd uit eigen vermogen en deels met een lening. Het past binnen de jaarlijkse contributieverhoging met inflatiecorrectie (2020: ongeveer 2,5% contributieverhoging). Daarbij gaan we uit van het huidige aantal leden en de huidige lage rentestand.
Nieuwbouw zou een extra jaarlijkse contributie van 2% tot gevolg hebben.  

Hoe nu verder?

De uitgewerkte variant 3 is inmiddels aan het bestuur voorgelegd, dat er heel positief over is. Ook de kantinecommissie heeft het ontwerp gezien en is er blij mee. Tijdens de ALV op 8 september legt het bestuur het ontwerp (variant 3) voor aan de leden. Als de meerderheid instemt van tenminste 25 leden gaan we het verder uitwerken, offertes aanvragen en de financiering (inclusief subsidies) regelen. We hopen dan in februari 2021 met de werkzaamheden te starten, zodat het clubgebouw vóór de zomer volgend jaar klaar voor de toekomst is.  

Vragen: mail ons

We kunnen ons voorstellen dat je nu al vragen hebt over de vernieuwing van het clubgebouw. Deze kun je mailen naar [email protected]. Je krijgt antwoord terug en na verloop van tijd zetten we de meest voorkomende vragen op de site.  

Met hartelijke groet,
Leden van de projectgroep Clubgebouw 2.0